MADENCİLİK
Ana Sayfa > Hizmetler > < geri dön
 
Atık Su Arıtma Tesisleri
İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Madencilik Faaliyetleri
Çed Raporlama  
Çevre Danışmanlık Müh. Hiz.
MADENCİLİK FAALİYETLERİ
 
Delta Arıtma Çed olarak yapılan madencilik faaliyetlerinde çevreye ve doğaya saygı duyar, zarar görmemesi için tüm imkanlarını seferber eder ve bu konuda sorumluluk duyarız.

Şirketimiz; madencilik, işletmecilik ile ilgili tüm hukuki, teknik ve uygulama konularında danışmanlık hakkında müşteri beklentilerinin üzerinde kaliteli hizmet vermek amacındadır.

Hizmetlerimiz;
Maden, Kalker, Kum, Mermer Faaliyetleri Ve Tüm Maden Grupları Müracaat Yapılması Ve Ruhsatlandırılması
Mühendislik Ve Müşavirlik İzmetleri
Prospeksiyon Ve Detay Jeolojik Etüd Hizmeti
Bilgi Dökümü Alımı Ve Plotter Çıktı Hizmeti
Arama Ruhsat Başvuru Hizmeti
Jeolojik Topoğrafik Ve İmalat Haritası Çizimi
Sevk Fişi Projesi Hazırlama 
Sevk Fişi Alımı
Patlayıcı Madde İhtiyaç Belgeleri Ve Kapasite Raporları Hazırlanması
Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
Hammadde Üretim İzin Belgesi Alınması
Rödovans ve taşeron Sözleşmeleri Hazırlanması
Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
Arama Projesi Hazırlanması
Ön Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
Kaynak Rezerv Raporu Hazırlanması
Genel Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
İhale Müracat Dosyası Hazırlama
Özel İdare müracat Dosyaları Hazırlanması
Topoğrafik Ölçümleme ve ruhsat Sınırları Tespiti yapılması.
İşletme Projesi Hazırlanması
İşletme İzni Alımı 
İşletme Ruhsatı Alımı
İşletme Faaliyet Raporu Hazırlama
Satış Bilgi Formu Hazırlama
Ruhsat Birleştirme Hizmeti
Ruhsat Küçültme Hizmeti
Kamulaştırma Hizmetleri
Ruhsat Devir İşlemleri
Terk Raporu Hazırlama
Temdit İşlemleria

Şirketimiz, değişen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yatırımcının izin ve işlemlerinin en kısa zamanda ve en az maliyetle gerçekleştirilebilmesi için uzman müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır.

DİĞER MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Toprak Koruma Projesi Hazırlanması
İş Yeri Açma ve çalışma Ruhsatı (GSM) alınması
Rekreasyon Projesi Hazırlanması
Sulak Alan Korunması Kapsamında Ek-2 Faaliyet Belgesi Hazırlanması

 
MADEN KANUNU >>
MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ >>
MADEN KANUNUN 1 (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ >>